Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

22 787 87 14

e-mail

rach.biuro@interia.pl

Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

 

  Prowadzimy dla naszym klientów:

 •    Księgi rachunkowe spółek z o.o.
 •    Księgi rachunkowe osób fizycznych, spółek osób                  fizycznych oraz spółek komandytowych,
 •   Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
 •   Sporządzamy sprawozdania do GUS,
 •   Zajmujemy się Przygotowaniem wniosków kredytowych  oraz sporządzaniem prognoz finansowych,
 •   Zajmujemy się opracowaniem planu kont i polityki rachunkowości,
 •   Wyprowadzenie zaległości powstałych przed zawarciem umowy,
 •   Reprezentujemy klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli.

 

 

   Prowadzimy księgi i ewidencje podatkowe

 

 •   Podatkowe książki przychodów i rozchodów,
 •   Ewidencje dla potrzeb podatku zryczałtowanego,
 •   Ewidencje dla potrzeb podatku VAT
 •   Wszelkie inne ewidencje ,których obowiązek prowadzenia    wynika z przepisów ustaw podatkowych

 

  Zajmujemy się  rachubą płac oraz prowadzeniem akt   osobowych pracowników,

 

  Sporządzamy w imieniu naszych klientów wszelkie deklaracje i zeznania podatkowe.

 

   Składamy sporządzone deklaracji i zeznania podatkowe we właściwych Urzędach skarbowych.

 

   Obsługujemy zwroty podatku VAT